BIP
DOKONANIA

Pułk wielokrotnie uczestniczył w najważniejszych przedsięwzięciach szkoleniowych i misjach zagranicznych. Żołnierze Pułku stanowili trzon XXI (2009) i XXVI (2011) zmiany PKW KFOR, uczestniczyli w misjach poza granicami kraju m.in. UNDOF, UNIFIL, SFOR oraz w PKW w Iraku oraz ISAF w Afganistanie. Będąc od marca 1999 roku w Siłach Szybkiego Reagowania NATO wydzielone siły i środki Pułku brały udział w m.in. w ćwiczeniach prowadzonych przez Dowódcę ARRC pk. ARRCADE GUARD i ARRCADE FUSION prowadzonych w Niemczech oraz VICTORY STIKE prowadzonych przez 5KA USA w OSP Wojsk Lądowych w Węgrzynie. We wrześniu 2001 i 2006 roku Pułk został poddany kontroli w zakresie sprawdzenia i przygotowania Jednostki do działań w Siłach Szybkiego Reagowania. Uzyskane wyniki potwierdziły wysokie oceny wystawiane przez partnerów z NATO. Żołnierze Pułku brali udział w walce z klęskami żywiołowymi między innymi w czasie powodzi 1997 i 2010 roku, wielokrotnie uczestniczyli lub organizowali zbiórki krwi w ramach akcji honorowego krwiodawstwa, uczestniczą w istotnych dla społeczności lokalnych wydarzeniach.

 

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA I WYRÓŻNIENIA

 

W 2007 r. pułk został wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej „Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych RP”. Za osiąganie wysokich wyników w szkoleniu bojowym, morale i dyscyplinie pododdziały pułku otrzymały tytuł „Wzorowy pododdział Wojsk Lądowych” z proporcem przechodnim za 2000 rok (2dplot) oraz za 2005 rok (1dplot).

W 2012 tym prestiżowym tytułem został wyróżniony dyslokowany w obiekcie Leszno 1. dplot (po raz trzeci) dowodzony przez ppłk. Andrzeja IZYDORCZYKA.

Sala tradycji 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego zajęła w 2012 roku I miejsce w I Przeglądzie Sal Tradycji w Wojsku Polskim.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych