BIP
AKTUALNOŚCI
Kurs szkoleniowo metodyczny
03.02.2017
W dniach 01.02-02.02.2017r. na terenie garnizonu Leszno odbył się kurs instruktorsko metodyczny przeznaczony dla dowódców dywizjonów oraz dowódców baterii zorganizowany przez dowódcę 4.zpplot-płk Mirosława Szweda

Tematem przewodnim kursu była 'Problematyka kierowania i realizacji szkolenia w 2017 roku'.

Pierwszego dnia kursu uczestnicy szkolenia wzięli udział m.in. w metodycznych zajęciach pokazowych, podczas których realizowano zagadnienia pracy na radiostacji małej mocy, przygotowania sprzętu do marszu w ograniczonych warunkach widoczności, a także prowadzenia zajęć ze szkolenia ogniowego.

Drugi dzień poświęcono na instruktaż , w którym to poruszano tematy postępowania użytkownika sprzętu wojskowego w przypadku wystąpienia awarii eksploatacyjnych, prowadzenie obsługi bieżącej sprzętu wojskowego oraz obsługi podczas jego przechowywania.

Celem dwudniowego kursu było ujednolicenie i ukierunkowanie dowódców pododdziałów w zakresie szkolenia i działalności szkoleniowo-metodycznej, a także zaproponowanie najlepszych form organizacyjnych i metod doskonalenia dowództw i sztabów. Podsumowując szkolenie, dowódca pułku sprecyzował wnioski z przebiegu kursu oraz uściślił zadania do działalności szkoleniowo-metodycznej realizowanej w 2017 roku.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.


tekst: szer. Przemysław Kowalski
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych