BIP
AKTUALNOŚCI
ĆWICZENIE  -RATEL 2017
11.03.2017
W dniach 06-10.03.2017r. w garnizonach Zielona Góra i Leszno przeprowadzono ćwiczenie dowódczo-sztabowe p.k. „Ratel-17”.

Celem ćwiczenia było przede wszystkim doskonalenie umiejętności dowódców i sztabów w działaniu zespołowym, rozwiązywania problemów taktycznych podczas planowania oraz doskonalenie w zakresie dowodzenia i kierowania działaniami bojowymi pododdziałów.

6 marca ćwiczenie rozpoczął dowódca pułku płk Mirosław Szwed , zwracając uwagę na jego główne cele oraz najważniejsze zagadnienia zaplanowane do realizacji przez ćwiczących.

W ciągu pięciu kolejnych dni intensywnej pracy dowódcy dywizjonów oraz sztab rozwiązywali problemy taktyczne wynikające z zaistniałej sytuacji, a także opracowywali dokumenty planistyczne i rozkazodawcze, doskonaląc indywidualne i zespołowe umiejętności na etatowych stanowiskach.

W ocenie kierownictwa ćwiczący wykazali dużą wiedzą , umiejętnościami pracy zespołowej oraz dobrą znajomością obowiązujących procedur i instrukcji. Wnioski z ćwiczenia będą podstawą do dalszej działalności szkoleniowej dywizjonów.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych