BIP
AKTUALNOŚCI
Oferta pracy w 4.zpplot
22.03.2017
OFERTA PRACY NA STANOWISKO PSYCHOLOG - konsultant dowódcy do spraw profilaktyki psychologicznej

PSYCHOLOG - konsultant dowódcy do spraw profilaktyki psychologicznej

Lokalizacja stanowiska
: Jednostka Wojskowa 1517, Czerwieńsk, ul. Składowa 10

Zakres obowiązków:
1. planowanie i organizacja oraz prowadzenie działalności psychoprofilaktycznej;
2. udział w procesie naboru żołnierzy do służby wojskowej w pułku;
3. prowadzenie zajęć szkoleniowych związanych z psychologicznymi aspektami adaptacji do służby wojskowej;
4. realizacja przedsięwzięć w zakresie psychologicznego przygotowania żołnierzy do udziału w misjach poza granicami państwa;
5. udzielanie porad i indywidualnej pomocy psychologicznej żołnierzom, pracownikom;
6. prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, profilaktyki zachowań agresywnych, autoagresywnych, treningu radzenia sobie ze stresem;
7. stosownie do potrzeb podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych oraz uczestniczenie w pracach doraźnie powoływanych grup wsparcia i zespołów;
8. występowanie z wnioskiem o kierowaniu żołnierzy do poradni zdrowia psychicznego oraz opracowywanie charakterystyk psychologicznych żołnierzy na potrzeby wojskowych komisji lekarskich;
9. wydawanie opinii psychologicznych zgodnie z potrzebami;

Zatrudnienie:
1. umowa o pracę na ½ etatu;
2. praca od poniedziałku do piątku /4 godz. dziennie/;
3. praca jednozmianowa;

Wymagania:
1. obywatelstwo polskie;
2. wykształcenie wyższe dyplom magistra psychologii;
3. staż pracy na stanowisku nie wymagany;
4. umiejętność biegłej obsługi komputera;
5. wysoki poziom umiejętności interpersonalnych;
6. samodzielność i odpowiedzialność w realizowaniu powierzonych zadań;
7. odporność na stres;

Pracodawca oferuje:
1. stabilne zatrudnienie,
2. świadczenia socjalne z ZFŚS
3. szkolenia;
4. u pracodawcy obowiązuje Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Sfery Budżetowej.

Dokumenty aplikacyjne na stanowisko należy składać do dnia 13.04.2017r. na adres:
Dowódca
Jednostki Wojskowej 1517
ul. Składowa 10
66 – 016 Czerwieńsk

Osoba upoważniona do kontaktu: samodzielny referent Sekcji Personalnej (S-1) Anna MOJZYK-PODRZYCKA
tel. 261671240
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych