BIP
AKTUALNOŚCI
Przeciwlotnicy rozpoczęli szkolenie
09.06.2017
W dniu 08.06.2017 r. na lotnisku w Wicku Morskim rozpoczęło się szkolenie poligonowe wojsk obrony przeciwlotniczej.

Dowódca zgrupowania, płk Marek Śmietana przywitał wszystkich uczestników szkolenia z 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego z Czerwieńska, 8. Pułku Przeciwlotniczego z Koszalina. Życzył samych sukcesów podczas realizacji strzelań artyleryjsko-rakietowych jak również uzyskania ocen bardzo dobrych w najważniejszym sprawdzianie rakietowców.Głównym celem szkolenia poligonowego pododdziałów będzie zgrywanie dywizjonów przeciwlotniczych w wykonywaniu zadań taktyczno-ogniowych oraz kierowaniu ogniem przeciwlotniczym w warunkach realnie działającego lotnictwa. Podczas szkolenia poligonowego pododdziały uczestniczą w ćwiczeniu taktycznym z wojskami pk. JENOT – 17. Zwieńczeniem ćwiczenia jednocześnie wysiłku szkoleniowego będzie wykonanie rakietowych strzelań bojowych zestawów OSA.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych