BIP
AKTUALNOŚCI
Podchorążowie WSOWL na poligonie w Wicku
10.06.2017
Podchorążowie z Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych im gen. Tadeusza Kościuszko we Wrocławiu uczestniczyli w ćwiczeniu taktyczno-specjalnym pk. JENOT-17. Ćwiczenia odbywały się na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w terminie 05.06-09.06.2017.

Podchorążowie zdobywali doświadczenie wojskowe obserwując prace oficerów sztabowych na stanowisku dowodzenia 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. Uczestniczyli w szkoleniu z zakresu ochrony i obrony obiektów oraz innych przedsięwzięciach wynikających z planu ćwiczenia. Wykonywali różnorodną dokumentacje tj. meldunek sytuacyjny, zapotrzebowania na sprzęt, amunicje oraz wypełniali dziennik działań TCO. Brali czynny udział w kontroli ćwiczących pododdziałów oraz wypełnianiu kart ocen zgrywania systemów obrony przeciwlotniczej. Obserwowali przemieszczenie i rozwinięcie stanowiska dowodzenia dywizjonu. Uczestniczyli w uroczystym rozpoczęciu zgrupowania poligonowego. Przygotowali i przedstawili według własnej koncepcji elementy odprawy informującej o zaistniałych zmianach za okres 12godz.Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych