BIP
AKTUALNOŚCI
Rakietowe Strzelania Bojowe 2017
28.06.2017
W dniu 27.06.2017 r o godzinie 10.00 na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce, 2 dywizjon przeciwlotniczy pod dowództwem ppłk Grzegorza Zająca wykonał rakietowe strzelania bojowe.

Strzelania wykonano w dzień do imitatorów celu powietrznego atakujących z różnych kierunków na różnym pułapie wysokości. Na stanowiskach ogniowych swoje umiejętności bojowe zaprezentowało sześć obsług wozów bojowych PRWB OSA. Z nadmorskiej plaży baterie przeciwlotnicze wykonały na bardzo dobrym poziomie zadania bojowe ,a wystrzelone rakiety trafiły do celów. Potwierdziło to doskonałe wyszkolenie żołnierzy 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego.

 

 Strzelania bojowe żołnierzy 4 . Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego obserwował i oceniał wraz płk Mirosławem SZWEDEM dowódca 11 Lubuskiej Dywizjii Kawalerii Pancernej gen. bryg. Stanisław Czosnek oraz Szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej gen. bryg. Stefan Mordacz.Dzięki takim strzelaniom obsługi PRWB mogły sprawdzić swoje zgranie i nabyte umiejętności w zakresie wykrywania, rozpoznawania i zwalczania celów powietrznych we wszystkich warunkach w czasie pokoju.Rakietowe strzelania bojowe były ukoronowaniem wielotygodniowego szkolenia , w które zaangażowany był praktycznie cały stan osobowy oraz większość zasadniczego uzbrojenia pułku.Żołnierze 2.Dywizjonu Przeciwlotniczego rozpoczęli szkolenie poligonowe na początku maja udając się na teren 21 Centralnego Poligonu NADARZYCE gdzie przez 4 tygodnie odbywali ćwiczenia , skoncentrowane na doskonaleniu oraz sprawdzaniu stopnia wyszkolenia specjalistycznego w zakresie techniki strzelań oraz utrzymania właściwego stanu technicznego sprzętu służącego do wykonania rakietowych strzelań bojowych.Następnie na początku czerwca dywizjon przemieścił się na Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce ,gdzie w dniu 05.06.2017 r. rozpoczęło się ćwiczenie taktyczno-specjalne „Jenot-17” , które miało na celu praktyczne sprawdzenie wyszkolenia dowódców, sztabów i żołnierzy dywizjonu przeciwlotniczego batalionu logistycznego oraz baterii dowodzenia Pułku, którzy to wykonywali zadania bojowe, na tle umownej sytuacji taktycznej.Podczas przygotowania do strzelań bojowych osoby funkcyjne i dowódcy wszystkich szczebli realizowali przedsięwzięcia zapewniające właściwe przygotowanie do postawionych zadań. Dywizjon realizował także treningi kierowania ogniem z realnie działającym lotnictwem oraz treningi z w pełni rozwiniętym systemem bezpieczeństwa z udziałem wszystkich osób funkcyjnych strzelań bojowych.
więcej zdjęć

tekst : szer. Przemysław KOWALSKI
zdjęcia: st.kpr. Marcin MAŁOLEPSZY

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych