BIP
AKTUALNOŚCI
KURS SZKOLENIOWO-METODYCZNY
08.02.2018
We wtorek 6 lutego br. w 4. Zielonogórskim pułku przeciwlotniczym w Czerwieńsku odbył się dwudniowy kurs szkoleniowo-metodyczny z kierowniczą kadrą Czarnej Dywizji.

Kurs, którego tematem było: "Utrzymanie gotowości mobilizacyjnej oraz przygotowanie i przeprowadzenie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostki wojskowej", został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną.

W części teoretycznej zaprezentowano działanie służby dyżurnej jednostki wojskowej oraz czynności realizowane po otrzymaniu rozkazu przełożonego do osiągania gotowości do podjęcia działań. Omówiono ponadto szereg zagadnień logistycznych, kadrowych i organizacyjnych mających wpływ na zabezpieczenie procesu mobilizacyjnego rozwinięcia. Podjęto również temat uwarunkowań mających wpływ na osiąganie i utrzymywanie wymaganych wskaźników ukompletowania w jednostkach wojskowych. Zaprezentowano zasady obliczania wskaźników ukompletowania w zakresie pozyskiwania i utrzymywania odpowiednich stanów osobowych.

"Organizując kurs dotyczący tak delikatnej a zarazem ważnej problematyki chcieliśmy doskonalić umiejętności dowódców jednostek wojskowych w zakresie planowania mobilizacyjnego rozwinięcia, a w szczególności uzupełniania potrzeb mobilizacyjnych. Ponadto staraliśmy się przedstawić współdziałanie jednostki wojskowej z terenowymi organami administracji wojskowej oraz administracji publicznej biorącej udział w procesie zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia." – relacjonował ppłk Marek Burda, szef wydziału operacyjnego 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Drugiego dnia przybyłym kursantom zaprezentowano modelowe rozwiązania w zakresie funkcjonowania elementów bazy mobilizacyjnej oraz podczas przyjęcia uzupełnień mobilizacyjnych. Ta część kursu odbywała się w formie metodycznych zajęć pokazowych. Wszystkie praktyczne czynności przedstawione były metodą poglądową, wzbogaconą komentarzem prowadzącego zajęcia lub pokaz.

"Zawarte w trakcie zajęć treści, dla uczestników będą mogły stanowić podstawę do twórczego wykorzystania w procesie planowania i organizowania mobilizacyjnego rozwinięcia swoich jednostek wojskowych. Ale również będą dobrą bazę do przygotowania i przeprowadzenia podobnych kursów, a w konsekwencji pozwolą nam na zorganizowanie ćwiczenia mobilizacyjnego." – mówił dalej ppłk Burda.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.


Tekst: mjr Artur Pinkowski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych