BIP
AKTUALNOŚCI
ŚWIĘTO 4. ZIELONOGÓRSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO
08.10.2018
4 i 5 października 2018 roku w Lesznie, odbyły się uroczyste obchody święta 4. Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego im. gen.dyw. Stefana Roweckiego „Grota”.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w intencji żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej w kościele pw. Św. Mikołaja. Mszę odprawił ksiądz major Grzegorz BECHTA, kapelan pułku.

Punktualnie o godzinie siedemnastej na leszczyńskim rynku przeprowadzony został uroczysty capstrzyk połączony z odsłonięciem pamiątkowej tablicy od mieszkańców Leszna dla leszczyńskich przeciwlotników.

W capstrzyku wzięli udział żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej, dowódcy pododdziałów pułku, władze samorządowe miasta, przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich, mieszkańcy Leszna.

Drugiego dnia w jednostce wojskowej na placu apelowym odbył pokaz sprzętu wojskowego w ramach tzw. „Dnia  Otwartych Koszar”. Każdy leszczynian mógł znaleźć coś dla siebie, od indywidualnego wyposażenia żołnierza, aż po ciężkie egzemplarze sprzętu wojskowego, który na co dzień wykorzystywany jest w szkoleniu pododdziałów pułku. Dużym zainteresowaniem cieszyła się żołnierska grochówka i wojskowy chleb, wydawany przez żołnierzy batalionu logistycznego. Chwilę przed apelem Dowódca Pułku podpisał porozumienie o współpracy z prezesem Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej - Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej z Poznania.

 O godzinie 15.00 odbył się uroczysty apel. Przybyło wielu gości, wśród których znaleźli się między innymi dowódca 11 Lubuskiej Dywizji  Kawalerii Pancernej z dowódcami jednostek wojskowych dywizji wraz z starszymi podoficerami dowództw, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, dowódcy i żołnierze zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych, byli dowódcy pułku, duchowieństwo, reprezentanci środowisk kombatanckich, stowarzyszeń wojskowych, funkcjonariusze innych służb mundurowych oraz mieszkańcy Leszna.

Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Po wprowadzeniu kompanii honorowej, wystawionej przez żołnierzy1dywizjonu przeciwlotniczego, podniesiono flagę państwową i odegrany został hymn państwowy przez orkiestrę wojskową z Żagania.

Następnie odbyła się ceremonia zakończenia VI edycji biegu przeciwlotników i wręczenie pamiątkowych medali. Punktem kulminacyjnym apelu było wręczenie repliki sztandaru 4 Dywizji Piechoty batalionowi logistycznemu. Następnie dokonano wręczenia aktów mianowań, odznaczeń, medali i odznak pułkowych. Dla uczczenia święta 4 pułku przeciwlotniczego z zestawów przeciwlotniczych ZUR 23-2 oddana została salwa honorowa, a orkiestra wojskowa odegrała „Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego”. Defilada pododdziałów zakończyła uroczystości.

Foto: st.sierż. Robert KWIATKOWSKI

Tekst: mjr Paweł KIERACH

 

 

mjr Paweł KIERACH


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych