BIP
AKTUALNOŚCI
OFERTA PRACY
09.10.2018
OFERTA PRACY

 

 

REFERENT SEKCJA LOGISTYKI (S-4)

miejsce pracy: Czerwieńsk

Zakres obowiązków

 

 1. tworzenie bazy danych dotyczących infrastruktury wojskowej;
 2. wykonywanie minimalnych wymagań organizacyjno-użytkowych oraz innych dokumentów dotyczących przedsięwzięć budowlanych wpisanych do planów;
 3. udział w spotkaniach dotyczących inwestycji budowlanych;
 4. udział w przekazywaniu i odbiorze obiektów dla/od wykonawcy;
 5. prowadzenie ewidencji sprzętu infrastruktury oraz składanie zapotrzebowań w tym zakresie;
 6. prowadzenie rejestrów planów konwoju, asygnat depozytowych oraz protokołów stanu technicznego i innych dokumentów w rejestrze technicznym;
 7. przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji

 

Wymagania

 1. wykształcenie średnie;
 2. mile widziane posiadanie wiedzy z zakresu infrastruktury, budownictwa;
 3. dyspozycyjność, chęć podnoszenia kwalifikacji;
 4. umiejętność organizacji pracy własnej;
 5. dokładność i rzetelność;
 6. komunikatywność oraz pozytywne nastawienie.

 

Pracodawca oferuje: 

 • umowę o pracę na czas określony /zastępstwo pracownika/,  pełny etat;
 • świadczenia socjalne z ZFŚS
 • szkolenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 19.10.2018r. na adres:

Dowódca

Jednostki Wojskowej 1517

ul. Składowa 10

66 – 016 Czerwieńsk

 

Osoba upoważniona do kontaktu:   samodzielny referent Sekcji Personalnej (S-1)

                                                          Anna MOJZYK-PODRZYCKA

                                                          tel. 261671240

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Pracodawca zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji na wakujące stanowisko pracy.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych).

Administratorem danych osobowych jest Jednostka Wojskowa 1517 z siedzibą w Czerwieńsku 66-016, ul. Składowa 10.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo4pplot@wp.pl

Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Pania/Pana zgody, na przetwarzania w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji w której bierze Pani/Pan udział. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych