BIP
AKTUALNOŚCI
PACZKA DLA ŻOŁNIERZY PKW RUMUNIA
09.10.2018
Organizacja paczek okolicznościowych dla personelu PKW

Poniżej zamieszczamy zasady przesyłania paczek do żołnierzy PKW Rumunia.

1.Paczkę należy wysłać do Warszawy pod niżej wskazany adres do dnia 17.10.2018r.
ODBIORCA:

imię i nazwisko
PKW RUMUNIA
00 - 909 FUP Warszawa 119
ul. Żwirki i Wigury 9/13

3.Każdy żołnierz może otrzymać tylko jedną paczkę od rodziny z kraju. W przypadku wysłania żołnierzowi więcej niż jednej paczki z kraju, do PKW zostanie wysłana ta, która została dostarczona jako pierwsza. Pozostałe paczki zostaną zwrócone nadawcom.

4.Wymogi dotyczące paczek

- waga do 3 kg
- karton pocztowy typu 2 (340 mm x 245 mm x 115 mm), dostępny w placówkach Poczty Polskiej S.A

5. Paczki mogą zawierać przedmioty do higieny osobistej, rzeczy osobistego użytku, zdjęcia, książki, itp.

6. Zabrania się pod groźbą odpowiedzialności karno - administracyjnej, przesyłania przedmiotów, które są niebezpieczne ze względu na swoje właściwości fizyczne lub chemiczne, w tym:

- alkoholu,
- wszelkiego rodzaju broni palnej,
- materiałów wybuchowych,
- amunicji,
- narkotyków,
- materiałów łatwopalnych,
- substancji żrących,
- leków,
- produktów i materiałów szybko psujących się,
- produktów w opakowaniach szklanych i łatwo tłukących się
- waluty i kosztowności,
- dokumentów i materiałów niejawnych,
- dóbr kultury prawnie chronionych.

7.Wszystkie przesyłki przed wysyłaniem zostaną poddane kontroli . Przesyłki niespełniające ww. warunków będą zwracane nadawcom.

8.. Paczki muszą zawierać adres i telefon nadawcy(poniżej podany wzór). Przyjmowane będą wyłącznie paczki nadesłane jako zwykłe (paczki wartościowe będą zwracane nadawcom).

NADAWCA:
Jan Kowalski
ul. Akacjowa 6 64-100 Leszno
Tel. XXX-XXX-XXX

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych