BIP
AKTUALNOŚCI
JA ŻOŁNIERZ WOJSKA POLSKIEGO PRZYSIĘGAM...
22.10.2018
W sobotę 20 października 2018r., na przykoszarowym boisku sportowym 4. Zielono-górskiego pułku przeciwlotniczego miała miejsce uroczystość złożenia przysięgi wojskowej przez elewów III turnusu służby przygotowawczej.

      Mszą świętą w intencji żołnierzy składających przysięgę wojskową celebrowaną przez kapelana Pułku księdza ppłk. Jana Zapotocznego rozpoczęto uroczystości złożenia przysięgi wojskowej. Wśród przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele władz lokalnych, służb mundurowych oraz rodziny żołnierzy elewów składających przysięgę wojskową.

 Wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar zostali: szer. elew Adam Wijata, szer. elew Mateusz Gajda, szer. elew Piotr Barysz, szer. elew Mateusz Śledzianowski. Dowódca 4. Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego płk dr. Mirosław Szwed zwrócił się do żołnierzy elewów słowami: „Pamiętajcie, że przysięga to nie tylko podniosła uroczystość, nie tylko wy-powiedziane słowa. Przysięga to przede wszystkim akt ślubowania, wyraz waszego patriotyzmu i naj-większego zobowiązania wobec celów i zadań postawionych żołnierzom przez Naród Polski.”

 Za duży wkład pracy, zaangażowanie w szkolenie w czasie trwania III turnusu służby przygotowaw-czej, oraz za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych dowódca 4. Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego płk dr Mirosław Szwed, wyróżnił listem gratulacyjnym szeregowych: Rafał Pereguda, Gabriel Saulewicz, Mateusz Śledzianowski, Piotr Barysz, Adam Wijata, Mateusz Gajda, Dominik Gad, Adam Drozdek.

 Uroczystość zakończył pokaz musztry paradnej, którą przygotowali żołnierze 1. kompanii szkolnej pod dowództwem st. sierż. Cezarego Retkowskiego. Żołnierzy, którzy złożyli przysięgę czeka jeszcze szkolenie specjalistyczne po którym otrzymają przydziały kryzysowe do jednostek wojskowych.

 
 

Tekst: st. sierż. Robert KWIATKOWSKI
Foto: st. kpr. Marcin MAŁOLEPSZY
 
st. sierż. Robert KWIATKOWSKI


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych