BIP
AKTUALNOŚCI
OFERTA PRACY
23.10.2018
STARSZY REFERENT

 

 

OFERTA PRACY

STARSZY REFERENT

SEKCJA PERSONALNA (S-1)

 

miejsce pracy: Czerwieńsk

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie teczek akt personalnych i kart ewidencyjnych żołnierzy zawodowych ;
 • Prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji elektronicznej;
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych;
 • Przygotowywanie projektów punktów do rozkazu dziennego dowódcy pułku dotyczących zaliczenia lat pracy i nabycia prawa do nagrody jubileuszowej
 • Wysyłanie teczek akt personalnych żołnierzy zawodowych zgodnie z prowadzoną ewidencją, stosownym organom w celu prowadzenia dalszej ewidencji;
 • Przygotowywanie kopii dokumentów znajdujących się w TAP dla potrzeb uprawnionych organów;
 • Prowadzenie kart kar i wyróżnień;

 

Wymagania

 • wykształcenie średnie minimum 3 lata stażu pracy, wykształcenie wyższe staż pracy nie wymagany;
 • mile widziane wykształcenie kierunkowe w zakresie administracji, prawa, zarzadzania;
 • znajomość ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz rozporządzenia w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych;
 • dyspozycyjność, chęć podnoszenia kwalifikacji;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • dokładność i rzetelność;
 • komunikatywność oraz pozytywne nastawienie.

Pracodawca oferuje: 

 • umową o pracę na czas określony /zastępstwo pracownika/,  pełny etat;
 • świadczenia socjalne z ZFŚS
 • szkolenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 26.10.2018r. na adres:

Dowódca

Jednostki Wojskowej 1517

ul. Składowa 10

66 – 016 Czerwieńsk

 

Osoba upoważniona do kontaktu:   samodzielny referent Sekcji Personalnej (S-1)

  Anna MOJZYK-PODRZYCKA

                                                             tel. 261671240

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Pracodawca zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji na wakujące stanowisko pracy.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018r.                        o Ochronie Danych Osobowych , Dz. U. z 2018., poz. 1000).

Administratorem danych osobowych jest Jednostka Wojskowa 1517 z siedzibą w Czerwieńsku 66-016,  ul. Składowa 10.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo4pplot@wp.pl

Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne   do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Pania/Pana zgody, na przetwarzania w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji w której bierze Pani/Pan udział. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych