BIP
1. dywizjon przeciwlotniczy
D-CA 1 DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGOppłk Zbigniew WOLNIARSKI

DATA I MIEJSCE URODZENIA:
30.07.1974r. PIŃCZÓW;

WYKSZTAŁCENIE
10.2008 - 06.2009 - Studia podyplomowe, Akademia Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, kierunek: bezpieczeństwo narodowe.
10.2004 - 07.2006- Magister, Akademia Obrony Narodowej, Wydział Wojsk Lądowych, kierunek: zarządzenie i dowodzenie.
08.1994- 06.1998 - Inżynier - elektromechanik, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Uzbrojenia i Elektroniki, kierunek: elektromechanika.
09.1989- 06.1994-Technik - mechanik, Technikum Mechaniczne, Nowy Dwór Mazowiecki.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
09.2017 - Dowódca 1.Ldplot
05.2016 - 09.2017- Starszy specjalista, Oddział Operacyjny, Zarząd Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej, Inspektorat Rodzajów Wojsk, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
01.2014 - 05.2016- Specjalista, Oddział Szkolenia, Zarząd Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej, Inspektorat Rodzajów Wojsk, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
07.2011 - 12.2013- Specjalista, Oddział Szkolenia Dowództw i Ćwiczeń, Zarząd Operacji Lądowych G-3, Dowództwo Wojsk Lądowych (udział w przygotowaniu ćwiczeń z Dowództwem Wojsk Lądowych oraz podległymi dowództwami i jednostkami, opracowywanie dokumentów do ćwiczeń organizowanych przez Dowództwo Wojsk Lądowych);
12.2010 - 07.2011- Specjalista, Wydział Szkolenia, Pion Szkolenia, Dowództwo 1 Dywizji Zmechanizowanej (opracowywanie projektów rozkazów dowódcy dywizji w sprawie Narodowych Sił Rezerwowych i klas kwalifikacyjnych, nadzór nad działalnością szkoleniowo – metodyczną w jednostkach podległych dowódcy dywizji);
07.2006 - 11.2010- Młodszy specjalista ds. OPL, Sekcja Operacyjna, Wydział Operacyjny (G-3), Dowództwo 1 Dywizji Zmechanizowanej (opracowywanie projektów rozkazów dowódcy dywizji w sprawie formowania i przygotowania PKW, nadzór nad certyfikacją plutonów/zgrupowań bojowych w zakresie działalności operacyjno – taktycznej, współudział w opracowywaniu ćwiczeń i treningów sztabowych);
09.2001 - 07.2004- Dowódca baterii startowej, 1 dywizjon przeciwlotniczy,
15 pułk przeciwlotniczy (zarządzanie potencjałem ludzkim, udział w strzelaniach bojowych w 2004 roku);
07.1998 - 09.2001- Zastępca dowódcy baterii – dowódca stacji, 4 bateria startowa, 15 pułk przeciwlotniczy (udział w strzelaniach bojowych w 2001 roku).
06.1998 - 07.1998- Dyspozycja Dowódcy WOW;
08.1994 - 06.1998- Podchorąży WAT.

PEŁNIENIE SŁUŻBY POZA GRANICAMI KRAJU
07.2007 - 02.2008- Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe – IX zmiana PKW IRAK – Zastępca Szefa Zmiany TOC.

JĘZYKI
Język angielski 2222, świadectwo nr 5055/04 (egzamin 27.01.2004).

KURSY

Kurs w zakresie obsługi systemu wsparcia dowodzenia „SZAFRAN ZT”.
Kurs w zakresie obsługi Pakietu Grafiki Operacyjnej.
Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska oficerów sztabów szczebla
taktycznego, operacyjnego, strategicznego o STE. podpułkownik.

O PODODDZIALE

 

1 Leszczyński dywizjon przeciwlotniczy jest pododdziałem 4 pplot przeznaczonym do osłony przeciwlotniczej ZT, oddziałów i pododdziałów przed rozpoznaniem i uderzeniem środków napadu powietrznego. Podstawowy sprzęt bojowy dywizjonu stanowi Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy KUB (SA-6 GAINFUL).

 

W POPRZEDNICH LATACH DYWIZJONEM DOWODZILI:

 

ppłk Dariusz KOLIŃSKI w latach 2001-2006;
ppłk Andrzej IZYDORCZYK w latach 2006 -2013
ppłk Mariusz Janikowski

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych