BIP
3. dywizjon przeciwlotniczy
D-CA 3 DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO

ppłk Mirosław HAMULAK


Ppłk Mirosław HAMULAK- swoją karierę wojskową rozpoczął jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie w latach 1993 – 1997. Po ukończeniu szkoły jako podporucznik rozpoczął służbę w 4 Pułku przeciwlotniczym na stanowisku dowódca obsługi plutonu wyrzutni. W 1999 roku objął stanowisko dowódcy baterii startowej. Od roku 2003 zajmował kolejne stanowiska w sztabie dywizjonu, aby w 2014 roku, po ukończeniu Wyższego Kursu Taktyczno – Operacyjnego, zostać zastępcą dowódcy – szefem sztabu dywizjonu. Na przełomie 2009/2010 roku brał udział w misji poza granicami kraju jako dowódca zespołu łącznikowo - monitorującego XXI zmiany PKW KFOR. W 2015 roku objął stanowisko Szefa sekcji operacyjnej 4pplot. W 2016 roku ukończył kurs kwalifikacyjny Dowódców Batalionów na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i w dniu 19 września 2016 r. objął stanowisko Dowódcy 3 Kresowego dywizjonu przeciwlotniczego.

O PODODDZIALE

Dywizjon przeciwlotniczy OSA jest pododdziałem taktyczno-ogniowym. Działa w ugrupowaniu bojowym pułku. Przeznaczony jest do osłony przeciwlotniczej wybranych elementów ugrupowania bojowego brygady oraz innych obiektów stałych i ruchomych przed rozpoznaniem i uderzeniami z powietrza środkami napadu powietrznego. Może samodzielnie wykrywać, rozpoznawać ŚNP w marszu i na postoju oraz zwalczać pojedyncze i grupowe cele powietrzne na bardzo małych i średnich wysokościach, lecących na kursach spotkaniowych i oddalających w granicach prędkości od zera do poddźwiękowych. Baterie OSA mogą być wydzielane do wzmocnienia systemu OPL oddziału ogólnowojskowego.

W POPRZEDNICH LATACH DYWIZJONEM DOWODZILI:

  • ppłk Wiesław KAWECKI
  • Ministerstwo Obrony Narodowej
    Katalog stron wojskowych