BIP
batalion logistyczny

D-ca BATALIONU LOGISTYCZNEGO                                                                                                                                                                                                                                                              ppłk Jacek ZIELONKO

Data i miejsce urodzenia: 27.11.1972r LUBAŃ

Wykształcenie, szkolenia kursy:
2016 Kurs Dowódców batalionów- Akademia Obrony Narodowej
2014 UZ w Zielonej Górze - ZARZĄDZANIE OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH, studia podyplomowe
2012 Kurs doskonalący, CSŁiI - Kurs organizatorów systemów ochrony kryptograficznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego
2011 Kurs doskonalący, CSŁiI - Kurs oficerów COMSEC
2008 - 2009 UZ w Zielonej Górze - ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFORMACJĄ , studia wyższe, magister
2007 Kurs specjalistyczny – kandydatów na dowódców kompanii WSOWL - WROCŁAW
2002 Kurs dowódców kompanii radiotechnicznej - CSR Jelenia Góra
1997 Kurs Specjalistyczny Systemu "SUPRAŚL" - CSR Jelenia Góra
1991 – 1995 Politechnika Wrocławska - inżynier systemów teleinformatycznych
1991 – 1995 Wyższa Oficerska Szkoła Radiotechniczna - inżynier

Przebieg służby wojskowej:
1991 – 1995 podchorąży - Wyższa Oficerska Szkoła Radiotechniczna
1995 – 1995 WLOP - dyspozycja
1995 – 1996 inżynier - obsługa stacji radiolokacyjnej – 32.brt/3.BRt
1996 – 1999 Dowódca posterunku - dowódca obsługi - 32.brt/3.BRt
1999 – 2003 Dowódca stacji radiolokacyjnej - 32.OWIK
2003 – 2004 Dowódca stacji radiolokacyjnej - 320.krt
2004 – 2006 Dowódca stacji radiolokacyjnej - 320.krt
2006 – 2007 oficer sekcji S-1 - 4dplot/4pplot
2007 – 2012 Dowódca baterii dowodzenia - 4pplot
2012 – 2015 Szef Grupy Zarządzania Bezpieczeństwem Systemów Łączności i Informatyki - S-6/4pplot
2015 – Zastępca dowódcy - Szef sztabu - batalion logistyczny - 4pplot

Awanse:
1995 - podporucznik
1998 - porucznik
2007 - kapitan
2015 - major
2017 - podpułkownik
Ordery, medale, wyróżnienia:
2010 - Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
Zainteresowania :
wędkarstwo, sport

O PODODDZIALE

Batalion został sformowany w 2011 r z pododdziałów zaopatrzenia i kompanii remontowej 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego i rozformowywanego 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego. Batalion stacjonuje w obiekcie Czerwieńsk i garnizonie Leszno.W POPRZEDNICH LATACH BATALIONEM DOWODZILI:
ppłk Albert PLEWA
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych