BIP
Służba w 4zpplot


AKTUALIZACJA 30.01.2018 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych będą prowadzone w dniach 25.09.2018r., 09.10.2018r., 13.11.2018r., 04.12.2018r., o godz. 8.30. Dodatkowo informujemy ,że wszyscy kandydaci przystępują do egzaminu z wychowania fizycznego. Prosimy o zabranie ze sobą przyborów piśmienniczych.

Na kwalifikacje zapraszamy żołnierzy rezerwy posiadający prawo jazdy kat. C,C+E lub D oraz innych specjalności wojskowych ( w miarę posiadanych wolnych stanowisk)
Wszyscy zainteresowani proszeni są o wcześniejszy kontakt pod numerem +48 261671251, 785308337 lub 785208444.

Kwalifikacje obejmują:
- rozmowa kwalifikacyjna
- sprawdzenie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje
- sprawdzian z wyszkolenia fizycznego (warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w egzaminie.)
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych