BIP
Służba w 4zpplot


AKTUALIZACJA 08.01.2019 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych zostaną prowadzone w dniach:
28.01.2019r.,
18.02.2019r.,
18.03.2019r.,
08.04.2019r.,
20.05.2019r.,
10.06.2019r.,
23.09.2019r.,
21.10.2019r.,
25.11.2019r.,
05.12.2019r.,
o godz. 8.30.
 
Dodatkowo informujemy ,że wszyscy kandydaci przystępują do egzaminu z wychowania fizycznego. Prosimy o zabranie ze sobą przyborów piśmienniczych.
Na kwalifikacje zapraszamy żołnierzy rezerwy posiadający prawo jazdy kat. C,C+E lub D oraz innych specjalności wojskowych ( w miarę posiadanych wolnych stanowisk)
Wszyscy zainteresowani proszeni są o wcześniejszy kontakt pod numerami: +48 261671251, 785308337.
 
Kwalifikacje obejmują:
- rozmowa kwalifikacyjna
- sprawdzenie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje
- sprawdzian z wyszkolenia fizycznego (warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w egzaminie.)
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych