BIP
KRONIKA PUŁKU 2013
I SZTAFETOWY BIEG PRZECIWLOTNIKÓW
03.10.2013
Bieg w związku ze Świętem 4.Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz zakończeniem procedur formalno-prawnych związanych z nadaniem imienia Patrona Pułku gen. dyw. Stefana Roweckiego 'GROTA'.

Z inicjatywy Dowódcy Pułku płk. Mirosława SZWEDA w dniach od 2 do 4 października zorganizowany został przez Pułk I SZTAFETOWY BIEG PRZECIWLOTNIKÓW im. gen. dyw. Stefana Roweckiego 'Grota'.

Sztafeta startując z obiektu koszarowego w Lesznie gdzie w latach 1930-1935 dowodził 55 Poznańskim Pułkiem Piechoty płk Stefan Rowecki biegnie z tubą zawierającą treść Decyzji Ministra Obrony Narodowej o nadaniu imienia Patrona dla 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. Trasa Sztafety biegła od Leszna poprzez Święciechowe, Wschowę Sławę, Nową Sól do Zielonej Góry. Celem przedsięwzięcia oprócz propagowania sportu masowego było upowszechnienie wśród społeczności lokalnych dziedziczonych tradycji (ze szczególnym zwróceniem uwagi na postać gen. Stefana Roweckiego) oraz współczesnego wizerunku Pułku. Skład Sztafety stanowili:

  • kpt. Bogumił SZYNAKA (Sekcja WFiS)
  • kpt. Arkadiusz LASIK (1.Ldplot)
  • por. Kamil GŁĄB (blog)
  • sierż. Krzysztof TUMKO (3.dplot)
  • st. szer. Marcin RAJEWSKI (1.Ldplot)
  • st.szer. Konrad WASYŃCZUK (2.dplot)
  • st. szer. Agnieszka DYRKA (4.dplot)
  • st.szer. Sebastian NOGGA (2.dplot)
  • ponadto: - mjr rez. Jarosław ZIELONKA (WSS 'Grot')

Podczas odcinków miejskich dołączała do Przeciwlotników młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie, Zespołu Szkół Technicznych im.55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie, Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana, Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica (klasy mundurowe) we Wschowie, uczniowie Gimnazjum im. Ludwika Stępczaka w Sławie oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Nowej Soli.

W poszczególnych miejscowościach uczestnicy Biegu wraz z uczniami zapalali znicze i składali wiązanki kwiatów w miejscach Pamięci Narodowej. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego we Wschowie, Gimnazjum w Sławie oraz Liceum w Nowej Soli zostały przeprowadzone lekcji historii. Lekcje prowadzili mjr Dariusz PODSIADŁY z Sekcji Wychowawczej Zielonogórskiego Pułku oraz por. Renata DYMERSKA z 4. Dywizjonu Przeciwlotniczego. W dniu dzisiejszym w trakcie uroczystego Apelu po wbiegnięciu składu Sztafety na Plac Bohaterów Westerplatte oraz meldunku Szefa Sekcji Wychowania Fizycznego i Sportu mjr Krzysztofa DUBANIEWICZA o zakończeniu Sztafety i przekazania tuby z treścią Decyzji Ministra Obrony Narodowej zostanie zakończona tegoroczna edycja Biegu.
Zobacz galerię zdjęć z biegu.mjr Dariusz PODSIADŁY


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych