BIP
Osoby sprawujące funkcje

Dowódca pułku - płk Mirosław SZWED
Zastępca dowódcy - ppłk Andrzej IZYDORCZYK
Szef Sztabu - ppłk Wiesław KAWECKI

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych