BIP
Skargi i wnioski

KIEROWANIE SKARG I WNIOSKÓW  DO DOWÓDCY 4Zpplot

 

płk Mirosław SZWED – poniedziałki godz. 15.00 - 16.00

 

Dane teleadresowe:

4 Zielonogórski pułk przeciwlotniczy, ul. Składowa 10, 66-016 Czerwieńsk

fax : 261 671 375

sekretariat dowódcy: tel. 261 671 200

 

 

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r.

Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

 

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych