BIP
.
Definicja Wojskowej Asysty Honorowej (WAH):

 

"Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"

Załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej

z dn. 30 września 2014 r. (poz. 317)

 

Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić: kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział bez pocztu sztandarowego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługi liturgicznej, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista. Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej. Osoby funkcyjne decydujące o przydziale WAH:

 

Skład wojskowej asysty honorowej określa w swoim rozkazie dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości , mając na uwadze posiadane możliwości oraz siły i środki będące w jego dyspozycji. Obowiązkowo wojskową asystę honorową przydziela się dla:

 

1.Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;

2.Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;

3.Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;

4.Żołnierzy w służbie czynnej;

5.Byłych żołnierzy zawodowych;

6.Szczególnie zasłużonych pracowników wojska (na wniosek dowódcy jednostki /instytucji/ wojskowej);

 

GARNIZON ZIELONA GÓRA

 

Terytorialny zasięg właściwości Dowódcy Garnizonu miasta Zielona Góra;

Powiat zielonogórski (z wyłączeniem gminy Sulechów);

 

Gminy:

Zielona Góra;

Świdnica;

Czerwieńsk;

Zabór;

Bojadła;

Trzebiechów;

Kargowa;

Babimost;

Nowogród Bobrzański.

 

GARNIZON LESZNO

 

Terytorialny zasięg właściwości Dowódcy Garnizonu miasta Leszno;

 

Powiaty:

gostyński

grodziski

kosciañski

leszczyñski

rawicki

wolsztyński

miasto Leszno

 

O przydzieleniu WAH decyduje dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości. Podejmując decyzję, dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych. Wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych do przydzielenia WAH:

- akt zgonu

- legitymacja żołnierza zawodowego/emeryta

- przebieg służby do pobrania w Wojskowym Biurze Emerytalnym

 

Dane kontaktowe osób funkcyjnych:

 

Dowódca Garnizonu Zielona Góra: 261 671 200

Komendant Garnizonu Zielona Góra: 261 648 320

 

Dowódca Garnizonu Leszno: ppłk. Mirosław Hamulak - tel. 695 663 150

Komendant Garnizonu Leszno: por. Kamila Staśkiewicz - tel. 690 114 684

 

Adres na który należy kierować wnioski o skierowanie WAH w 4 Zielonogórskim pułku przeciwlotniczym:

 

– Dowódca Garnizonu Zielona Góra ul. Składowa 10 66-016 Czerwieńsk przyjmuje interesantów i wnioski dotyczące udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach pogrzebowych odbywa się w kancelarii dowódcy w dni powszednie w godzinach 08.00 - 15.30.

- Dowódca Garnizonu Leszno ul. Racławicka 1 64-100 Leszno przyjmuje interesantów i wnioski dotyczące udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach pogrzebowych odbywa się w kancelarii dowódcy w dni powszednie w godzinach 08.00 - 15.30.

 

Dokumenty do pobrania:

 

  • OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
  • FORMULARZ WNIOSKU O SKIEROWANIE WAH
  • Ministerstwo Obrony Narodowej
    Katalog stron wojskowych