BIP
Centrum Pomocy Rodzinie

Doświadczenia żołnierzy pełniących służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych wpłynęły na wypracowanie systemu wsparcia psychologicznego, medycznego, socjalnego i prawnego żołnierzy i ich rodzin.

Rodziny żołnierzy 4.pplot którzy pełnią służbę poza granicami państwa, otaczane są opieką jednostki wojskowej.

W 4.pułku powołane zostało Centrum Pomocy Rodzinie (CPR) do koordynacji działań pomocowych realizowanych na rzecz rodzin żołnierzy – uczestników misji poza granicami kraju. CPR działa na zasadach określonych w „Programie osłony psychologicznej uczestników misji poza granicami państwa i ich rodzin” Sekretarza Stanu ds. Społecznych i Profesjonalizacji MON z dnia 20.07.2010r.

Zadania Centrum Pomocy Rodzinie:


1. Utrzymywanie kontaktu z rodzinami uczestników misji.
2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez rodziny.
3. Wsparcie psychologiczne członków rodzin.
4. Pomoc rodzinom w sytuacjach szczególnym (choroba, nagłe zdarzenia, awarie, itd.).
5. Koordynacja działań w zakresie pomocy medycznej uczestnikom misji, rannym i poszkodowanym.
6. Inicjowanie pomocy materialnej, prawnej i socjalnej dla rodzin uczestników misji oraz dla rannych i poszkodowanych.
7. Stała współpraca z instytucjami i organizacjami angażujacymi się w pomoc dla uczestników, weteranów i kombatantów misji oraz ich rodzin.
8. Organizacja przedsięwzięć, w tym kulturalnych i rekreacyjnych, majacych na celu integrowanie środowisk wojskowych, uczestników, weteranów i kombatantów misji oraz ich rodzin.

Skład Centrum Pomocy Rodzinie


Szef Zespołu- Zastępca Dowódcy 4 pplot – ppłk Dariusz GAJEK tel. 261 671 201, 695 432 350
Szef Grupy Wsparcia Teleinformatycznego 4 pplot - kpt. Artur BUKOWIEC tel. 261 671 364
Oficer Wychowawczy /Rzecznik Prasowy 4 pplot- czpo. por. Dariusz KWAŚNIEWSKI tel. 261 671 313
Oficer Logistyki - kpt. Mariusz KOCOŃ 4 pplot - tel. 261 671 257
Ksiądz Kapelan obiektu Czerwieńsk - ks. mjr Jan ZAPOTOCZNY tel. 794 077 080
Ksiądz Kapelan obiektu Leszno - ks. mjr Grzegorz PRZEWROCKI tel.605443 556
Psycholog 4 pplot obiekt Czerwieńsk - mgr Alicja KULASZ tel. 785 208 737
Psycholog 4 pplot obiekt Leszno - mgr Justyna WITCZAK tel. 690 114 713
Samodzielny referent ds. finansowych 4 pplot- Ewa MRULA tel. 261 671 233
Specjalista BHP 4pplot - Agnieszka ISIO tel. 261 671 241
Lekarz 4 pplot - kpt. Agnieszka KOMADA tel. 261 671 583
Oficer dyżurny 4 pplot- tel. 261 671 222

W celu zapewnienia stałego wsparcia – jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. W godzinach pozasłużbowych oraz w soboty, niedziele i święta- kontakt z osobami funkcyjnymi możliwy jest poprzez Oficera Dyżurnego 4 pplot- tel. 261 671 222.

Konsultacje psychologiczne prowadzone są w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 lub w innych godzinach po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.


kpt. Paweł KIERACH

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych