BIP
HISTORIA PUŁKU
KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDAŻEŃ W HISTORII JEDNOSTKI
 
7 sierpnia 1951r. - Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz utworzenia przy 5. Saskiej Dywizji Piechoty 26. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej, którego dowódcą został kpt. Adolf Marszewski. Miejscem stacjonowania był Wędrzyn, położony w ówczesnym województwie zielonogórskim. Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego nr IV nadał dywizjonowi numer Jednostki Wojskowej 1517.
 
27 października 1955r. -  na podstawie rozkazu organizacyjnego MON Nr 0046 z dnia 29 sierpnia 1955 r., Dowódcy ŚOW oraz Dowódcy 5. Saskiej Dywizji Piechoty przeformowano 26. daplot na 128. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej. W pierwszych dniach października pułk został przeniesiony z Wędrzyna do miejscowości Torzym Lubuski.
 
1 kwietnia 1957r. -  przeprowadzono reorganizację 5. Saskiej Dywizji Piechoty. 128. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej ponownie został przeformowany na 26. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej, który wszedł w skład 4. Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego. Dotychczasowy dowódca pułku, kpt. M. Gwoździk, został przeniesiony na inne stanowisko służbowe, a obowiązki dowódcy 26. daplot objął kpt. Ryszard Baran.
17 Październik 1958r. - dywizjon ponownie zmienił dyslokację do miejscowości Wędrzyn.
 
8 maja 1960r. -  w Sulęcinie pełniący obowiązki dowódcy 26. daplot, kpt. Stefan Górny, otrzymał sztandar z rąk szefa sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego, gen. bryg. Brunona Marchewki.
 
Czerwiec 1960r. -  jednostka została przeniesiona do miejscowości Skwierzyna.
 
Luty 1961r. -  dywizjon został wyposażony w nowy sprzęt artyleryjski: armaty 57 mm (S-60), przelicznik typu P-6-60 oraz Radiolokacyjną Stację Artyleryjską typu SON 9AK.
 
2 stycznia 1967r. -  26. daplot ponownie przemianowano na 128. Pułk Artylerii Prze­ciwlotniczej.
 
1968r. - na uzbrojenie 128. paplot zostało wprowadzone poczwórnie sprzężone samobieżne działo przeciwlotnicze ZSU 23-4 „Szyłka".
 
13 sierpnia 1974r. - 1. baterię 128. paplot skierowano do miejscowości Czer­wieńsk w celu ochrony kompleksu koszarowego oraz wykonania prac przy budo­wie parku artyleryjskiego. Tym samym przygotowano infrastrukturę pod nowe miejsce dyslokacji. Przegrupowanie pułku do nowego garnizonu rozpoczęto 28 sierpnia 1974 r., a zakończono 28 kwietnia 1975 r.
 
Lipiec 1983r. -  do jednostki sprowadzono pierwsze egzemplarze zestawów rakietowych 9K33M2 „OSA-AK".
28 września 1985r. -  po miesięcznym szkoleniu na lotnisku w Babimoście pododdziały wyruszyły z jednostki transportem kolejowym na szkolenie poligonowe do miejscowości Aszułuk w obwodzie Astrachańskim, na terenie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W czasie trwania poligonu odbyły się pierwsze strzelania rakietowe z zestawów rakietowych 9K33M2 „OSA-AK".
11 kwietnia 1990r. -  pierwszy raz w historii jednostki w sali widowiskowej została odprawiona msza polowa dla żołnierzy. Odprawił ją ksiądz dziekan prałat Konrad Herrmann z Zielonej Góry.
6 września 1996r. - odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru oraz przejęcia tradycji 4. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 4. Dywizji na Zachodzie. Od tamtego dnia roz­począł się kolejny etap historii oddziału pod nazwą 4. Pułku Przeciwlotniczego.
28 listopada 1997r. - w Sali Tradycji jednostki odbyła się uroczystość przekazania 4. Pułku Przeciwlotniczego z podporządkowania 4. Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej do 11. Dywizji Kawalerii Pancernej.
1999r.  - Pułk został podporządkowany w strukturę Sił Szybkiego Reagowania sojuszu (ARRC).
25 marca 2002r.  - decyzją Nr 76/MON Ministra Obrony Narodowej  wprowadzono odznakę pamiątkową, oznakę rozpoznawczą oraz proporczyk 4. Pułku przeciwlotniczego.
 
2 października 2004r. -  na pl. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze odbyła się uroczystość nadania wyróżniającej nazwy „Zielonogórski" 4. Pułkowi Przeciwlotniczemu.
1 stycznia 2012r.  - rozpoczął się nowy etap w historii 4. Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego. Jednostka rozpoczęła dzia­łalność, w dwóch garnizonach, Czerwieńsk i Leszno. Minister Obrony Narodowej decyzją Nr Z-13/Org./P1 z 25 lutego 2011 r. nakazał rozformować 69. Leszczyński pułk przeciwlotniczy, oraz przekazać sprzęt i część kadry w skład 4. Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku.
 
4 października 2013r. - decyzja nr 276/MON Ministra Obrony Narodowej nadała 4 Zielonogórskiemu Pułkowi Przeciwlotniczemu imię patrona gen.dyw. Stefana Roweckiego „Grota”.
 
Pułk dziedziczy tradycje:
- 1. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 1 Dywizji Pancernej;
- 4. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej;
- 4. Dywizji Piechoty;
- 128. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej;
- 11. Bolesławieckiego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej;
- 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego ,,GROTA’’.
 
Ponadto ze względu na tradycje pododdziałów z byłego 69.pplot Pułk utożsamia się z tradycjami:
- 5. Kresowego Pułku Przeciwlotniczego;
- 55. Poznańskiego Pułku Piechoty;
- 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego.
 
Dla zachowania w pamięci dokonań żołnierzy artylerii przeciwlotniczej, Minister Obrony Narodowej decyzją nr 397/MON z dnia 2 października 2014 roku nadał 3. dywizjonowi przeciwlotniczemu 4 Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego wyróżniającą nazwę „Kresowy” oraz polecił z honorem kontynuować tradycje:
- 5. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1926-1939)
- 5. Kresowego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1942-1947)
- 5. Kresowego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1967-2001)
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych