BIP
HISTORIA PUŁKU

Rozkazem organizacyjnym Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 1951 roku przy 5 Saskiej Dywizji Piechoty zostaje utworzony w miejscowości Wędrzyn 26 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej. W sierpniu 1955 roku dokonano przeformowania 26 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej na 128 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej. W pierwszych dniach października pułk dokonuje dyslokacji z Wędrzyna do Torzymia. Rozkazem dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego z dnia 11 kwietnia 1957 roku następuje reorganizacja 5 Saskiej Dywizji Piechoty, a 128 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej zostaje przeformowany na 26 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej, który wszedł w skład 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego. W wyniku reorganizacji dywizjon zostaje ponownie przeniesiony do Wędrzyna.

W dniu 8 maja 1960 roku w Sulęcinie 26 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej otrzymuje nadany przez Radę Państwa sztandar. W czerwcu 1960 roku na podstawie rozkazu dowódcy 4 Dywizji Piechoty, dywizjon zostaje przeniesiony do Skwierzyny. W październiku 1966 roku dywizjon zostaje ponownie rozwinięty w 128 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej. W dniu 28 kwietnia 1975 roku pułk zostaje przeniesiony ze Skwierzyny do garnizonu Czerwieńsk.

Od lipca 1982 roku następuje przezbrojenie pułku w zestawy rakietowe 9K 33M2 „OSA - AK” Na przełomie września i października 1985 roku pułk przegrupował się transportem kolejowym na poligon w rejonie m. Aszałuk (b. ZSRR) i odbył rakietowe strzelania bojowe. Na przełomie lipca i sierpnia 1989 roku pułk odbył strzelania bojowe na poligonie w Wicku Morskim. Kolejne strzelania miały miejsce w 1993, 1997, 1999, 2002, 2005, 2008 i 2011 oraz 2012 roku. 1 lipca 1996 roku z inicjatywy kadry zawodowej i Społecznego Komitetu Przejęcia Tradycji i Fundacji Sztandaru pod przewodnictwem burmistrza Czerwieńska pułk przyjmuje tradycje 4 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej z Anglii i otrzymuje 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Od stycznia 2012 roku po rozformowaniu 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego w struktury organizacyjne Pułku zostały włączone dwa dywizjony przeciwlotnicze (zestawu OSA i KUB) z byłego 69 pplot i jednocześnie Pułk został podporządkowany Dowódcy Wojsk Lądowych.

nowy sztandar.

 

W wyniku restrukturyzacji sił zbrojnych, od 28 listopada 1997 roku pułk zostaje podporządkowany Dowódcy

Pułk dziedziczy tradycje:
- 1 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 1 Dywizji Pancernej;
- 4 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej;
- 4 Dywizji Piechoty;
- 128 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej;
- 11 Bolesławieckiego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej;
- 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego ,,GROTA’’.

Ponadto ze względu na tradycje pododdziałów z byłego 69.pplot Pułk utożsamia się z tradycjami:
- 5 Kresowego Pułku Przeciwlotniczego;
- 55 Poznańskiego Pułku Piechoty;
- 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego.

Decyzją nr 276/MON z dnia 4 października 2013 roku Minister Obrony Narodowej nadał 4 Zielonogórskiemu Pułkowi Przeciwlotniczemu imię patrona gen.dyw. Stefana Roweckiego „Grota”. W listopadzie 2013 roku pułk przechodzi ponownie w bezpośrednie podporzadkowanie Dowódcy11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Dla zachowania w pamięci dokonań żołnierzy artylerii przeciwlotniczej, Minister Obrony Narodowej decyzją nr 397/MON z dnia 2 października 2014 roku nadał 3 dywizjonowi przeciwlotniczemu 4 Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego wyróżniającą nazwę „Kresowy” oraz z honorem kontynuować tradycje:
- 5 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1926-1939)
- 5 Kresowego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1942-1947)
- 5 Kresowego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1967-2001)

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych