BIP
KRONIKA PUŁKU 2017
Święto 4. Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego
16.10.2017
W dniach 12-13 października 2017 roku odbyły się uroczystości z okazji święta 4.Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego.

W przed dzień głównych uroczystości w JW 1517 w obiekcie Czerwieńsk odbyła się Msza Święta w intencji Dowódcy Pułku, żołnierzy, pracowników Resortu Obrony Narodowej i ich rodzin. Msza została odprawiona przez kapelana jednostki wojskowej ks. ppłk. Jana ZAPOTOCZNEGO. Po liturgii odbył się capstrzyk, podczas którego wspominano żołnierzy, którzy służyli w pułku a odeszli już na wieczną wartę.

Uroczysty apel odbył się 13 października na Placu Bohaterów przy płycie upamiętniającej Bohaterów II Wojny Światowej. Szczególnym wydarzeniem tej uroczystości było zakończenie V Sztafetowego Biegu Przeciwlotników, który miał na celu przybliżenie mieszkańcom, a w szczególności młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego postaci jednego z najwybitniejszych Dowódców 55 Poznańskiego Pułku Piechoty oraz współtwórcy Polskiego Państwa Podziemnego gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”, patrona 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. Bieg rozpoczął się w Sachsenhausen w miejscu śmierci generała i przebiegał on przez miejscowości: Słońsk, Sulęcin, Świebodzin, Kargowa, Czerwieńsk, Zielona Góra.

Kolejnym ważnym wydarzeniem uroczystości było przekazanie przez płk Mirosława SZWEDA repliki 26 dywizjonu przeciwlotniczego dowódcy 2 dywizjonu przeciwlotniczego ppłk Grzegorzowi ZAJĄCOWI.

W trakcie uroczystości żołnierzom pułku wręczono mianowania na wyższy stopień wojskowy, nagrody rzeczowe i odznaki pamiątkowe 4. Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego. Odznaki otrzymali również pracownicy Resortu Obrony Narodowej. Panu Bogdanowi BIELSKIEMU za 30 lecie pracy wręczono list gratulacyjny a Pan Andrzej SOKÓŁ za wieloletnią współpracę Miasta Zielona Góra z 4 pułkiem, w związku z odejściem na emeryturę otrzymał od dowódcy pamiątkowy ryngraf.

Na zakończenie żołnierze 4 dywizjonu przeciwlotniczego wykonali salwę honorową z zestawu artyleryjskiego ZUR-23-2 KG. Bezpośrednio po uroczystościach na Placu Bohaterów odbył się koncert Orkiestry Wojskowej z Żagania.

Na Placu Biznesu odbył się pokaz sprzętu wojskowego 4 pułku przeciwlotniczego, 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej i Żandarmerii Wojskowej. Dalsze uroczystości przeniosły się do Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w której odbył się koncert Piosenek Patriotycznych.

Całość zakończyło spotkanie okolicznościowe ze Stowarzyszeniami byłych Żołnierzy Wojska Polskiego, partnerami społecznymi i przyjaciółmi pułku.

ZDJĘCIA

tekst : mjr Paweł KIERACH
zdjęcia: st. kpr. Marcin MAŁOLEPSZY, szer. Przemysław KOWALSKI

mjr Paweł KIERACH


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych