BIP
KRONIKA PUŁKU 2017
SZEREGOWY ROKU 4. Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego
12.12.2017
W dniu 30.10.2017 roku odbyły się wybory Szeregowego Roku 2017

O tytuł najlepszego mógł starać się każdy żołnierz, który charakteryzuje się odpowiednimi cechami i spełniał kryteria wyboru. Żołnierze z poszczególnych pododdziałów Zielonogórskiego pułku wybrali ze swojego grona najlepszych.

Kierując się kryteriami wyboru określonymi w rozkazie dowódcy pułku wśród, których ważną rolę zajmuje szczególna odwaga, samodzielność w działaniu, inicjatywa, zaangażowanie, honor, Komisja w składzie : podoficerowie z „Podoficerskiego Łańcucha Wsparcia Dowodzenia”, Mężowie Zaufania Korpusu podoficerskiego i Szeregowych zawodowych oraz ich zastępcy pod przewodnictwem Starszego Podoficera Dowództwa Pułku st. chor. sztab. Krzysztofa Nowaka.


Spośród kandydatów na szeregowego zawodowego roku reprezentujących pododdziały :

- baterię dowodzenia pułku : st. szer. Wojciech JAROSZ
- 1 dywizjon przeciwlotniczy : st. szer. Szymon GRABSKI
- 2 dywizjon przeciwlotniczy : st. szer. Damian IGLEWSKI
- 3 dywizjon przeciwlotniczy : st. szer. Damian MARCINKOWSKI
- 4 dywizjon przeciwlotniczy : st. szer. Maciej DASZKIEWICZ
- batalion logistyczny : st. szer. Krzysztof ZIELIŃSKI
- baterię dowodzenia : st. szer. Damian KOTWICKI


Na „Szeregowego Roku 4 Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego” wybrano:starszego szeregowego Szymona GRABSKIEGO.

.

st.chor. szt. Krzysztof NOWAK


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych