BIP
Dowódca

 

 

 

 

płk Mirosław SZWED

Dowódca 4. Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego

płk dr Mirosław SZWED. Absolwent WSO WOPL (1986r.) Po ukończeniu WSO WOPL rozpoczął służbę w 99 paplot na stanowisku Dowódca Plutonu, a następnie Dowódca Baterii. W 1993 roku został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu Dywizjonu Przeciwlotniczego w 34BKPanc. Od 1996 roku pełnił obowiązki młodszego specjalisty Szefa OPL w pionie szkolenia 11 Dywizji Kawalerii Pancernej.

W 2005 roku obejmuje obowiązki Dowódcy Dywizjonu Przeciwlotniczego zestawu OSA w 4 Zpplot w Czerwieńsku, a następnie w 2007 roku Zastępcy Dowódcy 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego.

Po ukończeniu w 2012 roku Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznego w Akademii Obrony Narodowej ponownie wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. Z dniem 4 lutego 2013r. pełni obowiązki Dowódcy 4 Zielonogóskiego pułku przeciwlotniczego. Żonaty, córka i syn. Zainteresowania: zautomatyzowane systemy dowodzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POCZET DOWÓDCÓW PUŁKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • mjr Adolf MARSZEWSKI (1951-1954)
 • kpt. Witold KOWALSKI (1954-1955)
 • kpt. dypl. Marian GWOŹDZIK (1955-1957)
 • kpt. dypl. Ryszard BARAN (1957-1960)
 • kpt. dypl. Stefan GÓRNY (1960-1963)
 • mjr dypl. Marian SOŁTYSIAK (1963-1966)
 • ppłk dypl. Stanisław KOCHAN (1966-1973)
 • płk dypl. Henryk MILCZEWSKI (1973-1978)
 • ppłk dypl. Adam STYSZKO (1978-1987)
 • płk dypl. Józef GANCARZ (1987-1991)
 • ppłk dypl. Michał JACKIEWICZ ((1991-1996)
 • ppłk dypl. Michał WAŁĘZA (1996-1999)
 • płk dypl. Mirosław BANASIK ((1999-2004)
 • płk dypl. Sławomir WOJCIECHOWSKI (2004-2007)
 • płk Jerzy RZEŹNIK (2007-2011)
 • płk dypl. Marek ŚMIETANA (2012-2013)
 • płk Mirosław SZWED (od 2013)
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych