BIP
Starszy Podoficer Dowództwa Pułku

 

 

 

 

 

 
st. chor. sztab. Krzysztof NOWAK

 

Absolwent Szkoły Chorążych Wojsk Radiotechnicznych w Jeleniej Górze 1986, kierunku „Eksploatacja i naprawa urządzeń radiolokacyjnych”. Zajmował stanowiska :dowódca plutonu (1986-1990), technik obsługi stacji radiolokacyjnej (1990-1994), szef kompanii (1994-1995), dowódca obsługi stacji radiolokacyjnej (1995-1998), dowódca obsługi stacji radiolokacyjnej OPL (1999-2001), chorąży sekcji operacyjnej sztabu (2001-2004), podoficer specjalista sekcji operacyjnej sztabu (2004-2009), pomocnik dowódcy pułku ds. podoficerów (od 2009)

Ukończył : w 1998 r. kurs - System Identyfikacji Obiektów Powietrznych ,,SUPRAŚL" – w Centrum Szkolenia Radioelektronicznego; w 2003 r. kurs z zakresu obsługi sprzętu dowodzenia „Rega”; w 2004 r. w CSŁiI - Kurs w zakresie Organizacji Łączności Według Standardów NATO; w 2006 i 2012 r. - Kursy z języka angielskiego; w 2010 r. Kurs dla Pomocników Dowódców d.s. Podoficerów we współpracy z JMTC; w 2013 r. Studia zawodowe - Wyższa Szkoła Wrocław, wydz. Finansów i Zarządzania - Logistyka, transport i spedycja.

Za zasługi i osiągnięcia w służbie wyróżniany: - brązowym, srebrnym, Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju; - brązowym, srebrnym, złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny; - Medalem NATO za służbę na Bałkanach.

Z dniem 02 kwietnia 2009 roku pełni obowiązki Pomocnika Dowódcy 4. Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego ds. Podoficerów.
STARSZY PODOFICER DOWÓDZTWA PUŁKU
st. chor. sztab. Krzysztof NOWAK

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych