BIP
Starszy Podoficer Dowództwa Pułku

 

 

                                                                                                                                                                                                                    
 
 st. chor. sztab. Krzysztof NOWAK
Wykształcenie:
2013        studia zawodowe - Wyższa Szkoła Wrocław, wydz. Finansów
              i Zarządzania - Logistyka, transport i spedycja
2010        kurs dla Pomocników Dowódców d.s. Podoficerów
              we współpracy z JMTC
2004        kurs w zakresie Organizacji Łączności Według Standardów
              NATO - CSŁiI
2003        kurs z zakresu obsługi sprzętu dowodzenia „Rega”
1998        kurs - System Identyfikacji Obiektów Powietrznych
              ,,SUPRAŚL" – w Centrum Szkolenia       Radioelektronicznego
 
Przebieg służby wojskowej:
Od 2016              Starszy Podoficer Dowództwa Pułku
2009-2016           pomocnik dowódcy pułku ds. podoficerów
2004-2009           podoficer specjalista sekcji operacyjnej sztabu
2001-2004           chorąży sekcji operacyjnej sztabu
1999-2001           dowódca obsługi stacji radiolokacyjnej OPL
1995-1998           dowódca obsługi stacji radiolokacyjnej
1994-1995           szef kompanii
1990-1994           technik obsługi stacji radiolokacyjnej
1986-1990           dowódca plutonu
1986                   absolwent Szkoły Chorążych Wojsk Radiotechnicznych
                         w Jeleniej Górze, „Eksploatacja i naprawa
                         urządzeń radiolokacyjnych”
 
Ordery, medale , wyróżnienia:
1994                      Brązowy Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju
1991                      Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
2005                      Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
2002                      Srebrny Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju
2010                      Medal „NON ARTICLE 5” Za Służbę na Bałkanach
2013                      Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
 
Zainteresowania:
Sporty zimowe, pływanie, nurkowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych